Kategorie

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mar Mot Motocykle Mariusz Zdunek z siedzibą w Gdynii (81-153), przy ul. Adm. J. Unruga 111 (dalej nazywana Mar Mot Motocykle).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną, w celach realizacji Twoich zamówień oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Mar Mot Motocykle z zamówieniem bądź prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zamówienia a także wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Mar Mot Motocykle. Mar Mot Motocykle będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Mar Mot Motocykle, ale tylko w wypadku gdy będzie to niezbędne do zrealizowania zamówienia na Twoją rzecz. Ponadto Mar Mot Motocykle będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Mar Mot Motocykle, zaś dane potrzebne do realizacji zamówień będą przetrzymywane tak długo jak wymaga tego aktualne prawo. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: marmot74@wp.pl Mar Mot Motocykle Mariusz Zdunek z siedzibą w Gdyni (81-153), przy ul. Adm. J. Unruga 111

Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili przez Ciebie cofnięta!


Kontakt

Nie znalazłeś tutaj jakiegoś produktu? Zadzwoń lub napisz

Telefon:609-083-587

Skontaktuj się z naszym doradcą

Newsletter